تاثیر تبلیغات بر رشد کودک


والدين نبايد فراموش كنند كه كودكان رفتارهاي خريد را از آنها ياد مي گيرند.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • -آیا نتیجه بعدی تغیر فرهنگ نیست؟ ( تغیر کودک = تغیر نسل بعد)
    - منِ پدر که نادانم و تنها بر اساس غریضه نادانسته پدر شدم ، باید مواظب رشد کودک باشم در حالی که رادیو و تلویزیون و خبرگزاریهای ارزشی مثل فارس مرتباً بمباران تبلیغاتی اشرافیگری و مصرفگرائی کنند ! آیا شیپور را از سر گشادش نمی زنید؟
    - منظور غریزه بود که از روی جهل غریضه نوشتم.