درآمد نفتی ایران و آثار آن بر التهابات ارزی


پس از کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، تحلیل گران به بررسی علل مختلف این رخداد پرداختند. آزادسازی بخشی از مطالبات ایران، و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی به بازار، از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند باعث کاهش نرخ ارز شده است. اما در کنار این عوامل، نمی توان از افزایش فروش نفت و درآمد حاصل از آن چشم پوشی کرد.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر