مستند «اینجا زمان ایستاده» +18


با ظهور اسلام گرایی افراطی در مقابل جریانات اسلام هراسی تشکیلاتی در غرب شکل گرفت و بسیاری مسلمان در غرب زیر جدی ترین فشارهای روحی و روانی اسلام هراسان هستند.
این مستند با حضور بسیاری از کارشناسان غربی و شخصیت‌های سیاسی به واکاوی این موضوع پرداخته است


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر