کالای اساسی یا موبایل لوکس؛ کدامیک واجب تر است؟


شرایط نامناسب ارزی کشور باعث شده که کالا‌های بسیاری در گمرک به علت نبود ارز، دپو و اجازه ترخیص کالا صادر نشود. با این وجود، برخی واردکنندگان، بدون توجه به شرایط ارزی، اقدام به واردات کالای غیر ضرور و بعضا لوکس می‌کنند.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر