مرثیه‌ای برای جاهلیت مدرن


جاهلیتی که خدا برای آن مرثیه خواند


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مسئولان نظارت بر رسانه های همگانی چه پاسخی دارند؟
  ---
  پایگاه های اطلاع رسانی همگانی مجوز رسانه گردانی می گیرند که با حقایق علمی و قرآنی خرد گرا آگاهی آحاد ملت را با مقالات علمی مستدل و مستند اثبات پذیر و رسا و گویا در همه ی زمینه های زندگی بویژه در زمینه های دین و مذهب غنا ببخشند و ذهنیت جامعه را با حقایق علمی و حقایق قرآنی - عقلی دراین زمینه ها مسلح سازند.
  آنچه که بر خلاف اصل فوق در جامعه ی ما رواج یافته این است که اکثریت این رسانه ها با عوام زدگی و پخش مسائلی خرد گریز و عوام پسند با من در آوردی پروری و خرافه گستری و با جعل و دروغ بویژه در زمینه ی دین و مذهب ؛ جهل و بی سوادی و کج اندیشی تخریب گر و زیان بار را ترویج می کنند.
  این رویه ی علم ستیز و خرد گریز که باب میل و بنفع دشمنان بیگانه و درونی کشور و ضد نظام و ملت است توسط کاسبان حرام خور عالم نما با جیره یا بی جیره و مواجب ترویج می شود.
  متأسفانه مسئولان دولتی متولی نظارت بر رسانه های همگانی در ج.ا.ا و اکثریت دین شناسان و دانشمندان مدعی وفا داری به دین و مذهب که می باید در مبارزه با کج روی و انحراف اندیشه ها ؛ پاسداران أمین علم و دین و مذهب باشند و در سایه نظام اسلامی به جلو گیری از نشر دروغ و جعل و من در آوردیها و خرافات تخریب گر بپردازند در مقابل این فجایع زیان بار یا سکوت را بر می گزینند و یا با مدارا و تشویق در ترویج رویه تخریبی علم ستیز و خرد گریز که بی تردید ضد خواست خداوند عقل و حکمت و ضد دین و مذهب و قرآن است سهیم می شوند.
  وفاداران به وطن و نظام و ملت و وفاداران حقایق قرآنی و عقلی دین و مذهب اگر به تصحیح این و ضع فاجعه بار رایج گمراه کننده با رویکردی علمی و قرآنی خرد گرا نپردازند تردیدی نیست که با سکوت و مدارای عوام پسند خود ، بجای وفا داری ، خیانت به پای آنان ثبت خواهد گردید ؛ و اگر در دنیا مجازات نشوند در آخرت که هیچ فرصتی برای جبران نیست با مجازات شدید و ابدی الهی رو به رو خواهند شد.