چگونه میتوان با وسایل بدرد نخور هلیکوپتر کُبری ساخت


با استفاده از بطری های نوشابه میتوان آثار شگفت انگیزی را خلق کرد.


+ 
7

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر