حسن عباسی | 8 هزار نفری که اکثر جهان را کنترل می‌کنند


طبقه متوسط ما داره میره سمت طبقه فقیر


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر