واکنش صداوسیما به ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی


شما باید کرامات یک خانم را حفظ میکردید....


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهم ترین نیاز ناظران بر رسانه های همگانی چیست!
  ---
  مهم ترین و ضروری ترین نیاز ناظران بر رسانه های همگانی ، که با مجوز حکومت اسلامی فعالیت می کنند ، آگاهی کامل به شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری قرآنی و عقلی است .
  اگر این آگاهی نزد این ناظران وجود نداشته باشد من در آوردیها و خرافات منسوب به دین و مذهب جامعه را فرا می گیرند .
  من در آوردیها و خرافات منسوب به دین و مذهب جامعه را از جاده ی مستقیم خداوند به راه شیطانی انحراف و کج روی و گمراهی در دین و مذهب می کشانند.
  این وضعیت فاجعه بار را هم اکنون همه ی آگاهان به شناختهای مذکور نیک و بروشنی درک می کنند.
  مسئولیت نخست رواج چنین و ضعیت فاجعه باری به دوش همه ی متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب است که در مقابل این وضعیت یا خاموش نشسته و یا با این وضعیت مدارا می کنند و نسبت به عاقبت شوم دین زدای آن برای خود و برای مردم بی تفاوت اند.

 • مدیران صدا وسیمای ملی ج.ا.ا ؛ دین خود را به اسلام و نظام وارونه ادا می کنند!!!
  ---
  آی کاش آقای علی عسگری رئیس و همچنان مدیران رسانه ی ملی ج.ا.ا در تبلیغ و آموزش دین و مذهب که ارزش مند ترین و حیاتی ترین داشته ی یک ملت انقلابی مسلمان اند ؛ در این رسانه عظیم با قرآن و عقلانیت و دلایل علمی انکار ناپذیر بجای من در آوردی گستری و خرافه پردازی که ضد قرآن و عقل اند به میدان می آمدند!!!
  آی کاش آقای عسگری و مدیران مؤسسه عظیم رسانه ی ملی در این مؤسسه ی فرا کشوری تا حد افراط در مقابل بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان ؛ در زمینه های دین و مذهب عوام زده عمل نمی کردند!!!
  آی کاش ایشان و میران او در این مؤسسه ی حساس که صدها میلیون بیننده و شنونده در جهان دارد دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر و نظام اسلامی را با جهل پراکنی بدنام و مسخره ی خاص و عام و بی آبرو نمی کردند!!!
  چرا پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر مبارک نظام اسلامی در ایران مدیران کلیدی سازمانهای عظیم دولت ج.ا.ا در سایه ی نظام اسلامی باید ثابت کنند در دین داری خود به قرآن و عقل اهمیت نمی دهند و همگی عوام زده و با نادیده گرفتن حد و مرزهای قرآنی و عقلی به دین داری و مذهب داری می پردازند؟؟؟!!!
  چرا باید نزد این مدیران مسلمان آشنایی باشناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی و آشنایی با حد و مرزها و بایدها و نبایدهای این شناختهابندرت دیده شود و در رفتار و گفتار و پندار اثری از این شناختها نزد این مدیران مسلمان مشاهده نشود؟؟؟!!!