داروی کرونا در ناصر خسرو!


نادر طالب زاده از داروی ضد کرونایی می گوید که در داخل کشور کم یاب است اما با قیمت بسیار بالا در ناصر خسرو به فروش می رسد.
این دارو در کشور های ژاپن،هند و ترکیه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی را به همراه داشته است.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر