دانشمندان هسته‌ای در دولت روحانی کشاورزی می‌کنند!


دانشمندان هسته‌ای در دولت روحانی کشاورزی می‌کنند!

صحبت‌های تکان‌دهنده فریدون عباسی؛ رئیس سابق انرژی اتمی درباره اخراج دانشمندان هسته‌ای در دولت روحاني


+ 
27

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر