ترور در ایران چه زیان هایی به بار آورده؟


ترور اشخاص علمی،فرهنگی و سیاسی پروژه ای است که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران کلید خورده است.
گرچه مجریان آن در طول تاریخ انقلاب تغییر کرده اند اما عاملیت ترور همواره به عهده سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا بوده است.


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر