امام خمینی:خطر فساد دانشگاه و حوزه از آمریکا بیشتر است!


پنجاه سال در حکومت پهلوی دانشگاه و اساتید دانشگاه کشور را به دامن ابر قدرت ها کشاندند.این فاجعه بود برای این کشور که ابزار علم آن دست افرادی باشد که به کشور خودشان متعهد نیستند.


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)