اولین اژدر ایرانی


اولین اژدر ایرانی
باشگاه کشورهای سازندۀ اژدر فقط یازده عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کرۀ جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تاکنون، عضو دوازدهمی نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود، موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام حوت بسازد.
اژدر حوت با چهار برابر سرعتِ بیشتر از اژدرهای دیگر جهان، سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می‌شود.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر