پیشنهاد به مجلس : تصویب قانونی در نفی صلاحیت افراد دوتابعیتی


بخشی از خطبه های نمازجمعه 21 آذرماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره پیشنهاد به مجلس : تصویب قانونی در نفی صلاحیت افراد دوتابعیتی
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر