جنگ روایت ها | علیرضا پورمسعود


جنگ روایت های در نبرد ادراکی بخشی از قسمت یازدهم برنامه بازگشت پلاس


+ 
6

- 
0
ارسال در 1399/9/27 ساعت 12:06 2020-12-17 12:06:49
سعید
توسط سعید


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر