حاج قاسم و دعای آهوها | علیرضا پورمسعود


نقل خاطره ای از حاج قاسم سلیمانی در میان درگیری ها با داعش در سامرا
بخشی از قسمت دهم برنامه بازگشت پلاس


+ 
8

- 
0
ارسال در 1399/9/27 ساعت 12:18 2020-12-17 12:18:43
سعید
توسط سعید


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر