فتنه آیت الله ها و مراجع تقلید در قم!!! / استاد پورآقایی


تحلیل بسیار مهم در مورد تحرکات دشمن در شهر قم برای به زمین زدن انقلاب اسلامی و پاسخ به اتهامات آیت الله امجد علیه رهبر انقلاب...
از زبان استاد پورآقایی


+ 
51

- 
3
ارسال در 1399/9/30 ساعت 06:02 2020-12-20 06:02:18
داود
توسط داود


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 99/10/13 ساعت 12:44

  مسئولیت جلو گیری از تخریب وحدت جهان اسلام به عهده کیست؟
  ---
  چرا پایگاه های اطلاع رسانی همگانی در سایه نظام مبارک اسلامی در ج.ا.ا در تضاد با رهنمودهای انسان ساز و وحدت آفرین قرآن کریم خود را به ابزار تفرقه افکنیهاو فتنه انگیزیهای دشمنان امت اسلام و مزدوران این دشمنان از دین فروشان و مذهب فروشان تبدیل کرده و با پرداختن به پخش نوشته های مسموم آکنده از ناسزاهای بی دلیل این شیادان وحدت امت اسلامی را بنفع اهداف پلید مستکبران و صهیونیستهانشانه می روند و همدلی مسلمانان را با پخش جعل و دروغ نابود می سازند؟؟؟!!!
  شناختهای محکم و مفصل قرآن کریم که حجت ثابت و زنده و انکار ناپذیر خداوند بر تمام بشریت اند تمام محدودیتهای بشری پیامبران و سایر اولیای خدا را با هدف زدودن غلو از دین و جلوگیری از تحریف گریهای بشر که شیادان دین فروش برای ترویج کالاهای حرام کاسبی دین فروشی و مذهب فروشی بنام دین و مذهب بی هراس از خشم خداوند انجام می دهند آشکار و غیر قابل تاویل بیان کرده اند.
  قرآن همه ی ویژگیهای فرا طبیعی را منحصر به خداوند یکتا دانا و یکتا توانای مطلق دانسته است.
  دین فروشان و مذهب فروشان شیاد برای تامین و تضمین اهداف پلید تفرقه افکنی و فتنه انگیزی میان امت اسلامی بنفع اهداف دین زدای استکبار و صهیونیسم و برای همیشه چیره ساختن این دشمنان قسم خورده که وحدت امت اسلامی به زیان منافع پلید آنان است ؛ با احادیث و روایات جعلی ضد قرآن و عقل و با جعل چنین احادیث و روایاتی و نسبت دادن آنها به خاندان مطهر و مظلوم پیامبر قصد ایجاد نفرت علیه این بندگان مقرب خدا را در جهان اسلام و محروم ساختن این جهان از وحدت و هم دلی را دارند.
  این دشمنان و مزدوران شیاد دست پرورده ی آنان از ناآگاهی ملل مسلمان به شناختهای محکم و مفصل انکار ناپذیر قرآن کریم ؛ با ترفندها و نیرنگهای آشکار و نهان خود بد ترین و فجیع ترین سوء استفاده هارا علیه و حدت و همدلی جهان اسلام آزادانه و بی پاسخگویی و بی هیچ گونه باز دارندگی شرعی و قانونی علیه امت اسلامی به کار می برند.
  چرا در سایه نظام مبارک اسلامی در ج.ا.ا با قوانین متکی به قرآن و عقل به وظیفه ی الهی مبارزه علیه تحریف گران قرآن و علیه شیادان دین فروش و مذهب فروش جعال و تزویر گر با قاطعیت شرع و قانون پرداخته نمی شود؟؟؟!!!
  چرا باید دشمنان اسلام و شیادان دین فروش و مذهب فروش ؛ ج.ا.ا را بر خلاف خواست وحدت بخش خداوند در قرآن ؛ آزادانه و بی هیچ گونه باز دارندگی شرعی و قانونی با جعل و تزویر عرصه تاخت و تاز توطئه های پلید تفرقه افکنیها و فتنه انگیزهای خود و اربابان خود قرار دهند و با این توطئه ها آسیبهای جبران ناپذیر بنفع صهیونیسم و استکبار به وحدت و هم دلی خدا پسندانه ی جهان اسلام تحمیل این جهان کنند؟؟؟!!!

 • مهمان 99/10/13 ساعت 12:44

  مسئولیت جلو گیری از تخریب وحدت جهان اسلام به عهده کیست؟
  ---
  چرا پایگاه های اطلاع رسانی همگانی در سایه نظام مبارک اسلامی در ج.ا.ا در تضاد با رهنمودهای انسان ساز و وحدت آفرین قرآن کریم خود را به ابزار تفرقه افکنیهاو فتنه انگیزیهای دشمنان امت اسلام و مزدوران این دشمنان از دین فروشان و مذهب فروشان تبدیل کرده و با پرداختن به پخش نوشته های مسموم آکنده از ناسزاهای بی دلیل این شیادان وحدت امت اسلامی را بنفع اهداف پلید مستکبران و صهیونیستهانشانه می روند و همدلی مسلمانان را با پخش جعل و دروغ نابود می سازند؟؟؟!!!
  شناختهای محکم و مفصل قرآن کریم که حجت ثابت و زنده و انکار ناپذیر خداوند بر تمام بشریت اند تمام محدودیتهای بشری پیامبران و سایر اولیای خدا را با هدف زدودن غلو از دین و جلوگیری از تحریف گریهای بشر که شیادان دین فروش برای ترویج کالاهای حرام کاسبی دین فروشی و مذهب فروشی بنام دین و مذهب بی هراس از خشم خداوند انجام می دهند آشکار و غیر قابل تاویل بیان کرده اند.
  قرآن همه ی ویژگیهای فرا طبیعی را منحصر به خداوند یکتا دانا و یکتا توانای مطلق دانسته است.
  دین فروشان و مذهب فروشان شیاد برای تامین و تضمین اهداف پلید تفرقه افکنی و فتنه انگیزی میان امت اسلامی بنفع اهداف دین زدای استکبار و صهیونیسم و برای همیشه چیره ساختن این دشمنان قسم خورده که وحدت امت اسلامی به زیان منافع پلید آنان است ؛ با احادیث و روایات جعلی ضد قرآن و عقل و با جعل چنین احادیث و روایاتی و نسبت دادن آنها به خاندان مطهر و مظلوم پیامبر قصد ایجاد نفرت علیه این بندگان مقرب خدا را در جهان اسلام و محروم ساختن این جهان از وحدت و هم دلی را دارند.
  این دشمنان و مزدوران شیاد دست پرورده ی آنان از ناآگاهی ملل مسلمان به شناختهای محکم و مفصل انکار ناپذیر قرآن کریم ؛ با ترفندها و نیرنگهای آشکار و نهان خود بد ترین و فجیع ترین سوء استفاده هارا علیه و حدت و همدلی جهان اسلام آزادانه و بی پاسخگویی و بی هیچ گونه باز دارندگی شرعی و قانونی علیه امت اسلامی به کار می برند.
  چرا در سایه نظام مبارک اسلامی در ج.ا.ا با قوانین متکی به قرآن و عقل به وظیفه ی الهی مبارزه علیه تحریف گران قرآن و علیه شیادان دین فروش و مذهب فروش جعال و تزویر گر با قاطعیت شرع و قانون پرداخته نمی شود؟؟؟!!!
  چرا باید دشمنان اسلام و شیادان دین فروش و مذهب فروش ؛ ج.ا.ا را بر خلاف خواست وحدت بخش خداوند در قرآن ؛ آزادانه و بی هیچ گونه باز دارندگی شرعی و قانونی با جعل و تزویر عرصه تاخت و تاز توطئه های پلید تفرقه افکنیها و فتنه انگیزهای خود و اربابان خود قرار دهند و با این توطئه ها آسیبهای جبران ناپذیر بنفع صهیونیسم و استکبار به وحدت و هم دلی خدا پسندانه ی جهان اسلام تحمیل این جهان کنند؟؟؟!!!

 • چرا پخش مطالب قرآن ستیز با خرد گریزی در ایران رواج می یابند؟
  ---
  اصرار بر پخش مطالبی عوام پسند که هیچ پایه ای استوار قرآنی و عقلی ندارند بنام دین و مذهب با نادیده گرفتن شناختهاو هشدارهای حیاتی دین داری و مذهب داری الهی قرآنی و عقلی ؛ دین و مذهب را به بازیچه یا سوژه ی سود جویی در اختیار خاص و عام تبدیل می کند و این ارزشهای الهی را بد نام و منفور می سازد.
  اگر چنین اصراری در سایه ی حکومتهای لاییک و سکولار انجام می گرفت شاید ایراد چندانی بر آن گرفته نمی شد.
  رواج چنین اصراری در رسانه های همگانی فعال در سایه ی نظام اسلامی که حمایت و دفاع علمی از اصالت الهی دین و مذهب از مهم ترین وظایف آن است هرگز توجیه پذیر نیست.
  بزرگترین خطای است اگر تصور شود اصرار بر پخش چنین مطالب جاهلانه یا مغرضانه ای ، که هیچ پایه ی قرآنی و عقلی ندارند ، بنام پیشوایان دین و مذهب ؛ به تبلیغ برای دین و مذهب و این پیشوایان کمک می کند.
  هرگز نمی توان به سکوت و مدارای متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب و مراجع دین شناسی در مقابل پخش این گونه مطالب عوام پسند با حسن نیت نگریست یا نام این سکوت و مدارا را دفاع از دین و مذهب دانست.
  آن چه که سبب بر انگیختن نفرت و دشمی علیه مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر و علیه ایران اسلامی در جهان اسلام می شود همین سکوت و مدارای دین شناسان منتسب به مذهب است که در مقابل من در آوردیها و خرافات که پیوسته با تکیه به جعلیات متضاد با قرآن و عقل ظالمانه به مذهب اهل بیت پیامبر نسبت داده می شوند.
  اکثریت جاهل به هشدارهای فراوان قرآن و جاهل به شناختهای دین داری و مذهب داری قرآنی یا عوام گرا و مغرض بگونه ای منفعت طلبانه ی مرموز و خائنانه به ترویج من در آوردیها و خرافات تحت عنوان اصل مذهب اهل بیت دامن می زنند.


 • میخواهم چیزی را به شما بگویم که شاید تعجّب کنید؛
  بعضی از مراجع ما آمیزش مقعدی با زن را حرام ندانستند؛ و گفتند که کراهت دارد یا کراهت شدید دارد
  در حالیکه طبق قرآن و حدیث رسول خدا این عمل حرام است چه زن راضی باشد یا نباشد
  میدانید که هر روایتی برای تشخیص درستی آن باید به قرآن و حجّت عقلی عرضه شود که اگر در تعارض بود آن را جعلی اعلان کنند
  خدا در قرآن در سوره البقره مخالفت کرده با رابطه جنسی از راه مقعد با زنان
  خدا در قرآن فرموده :
  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾
  از تو درباره حیض می پرسند، بگو: حیض، حالت ناملایم و زیان باری است؛ پس در زمان حیض از [آمیزش با] زنان کناره گیری کنید، و با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک شوند؛ و هنگامی که پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده(یعنی مهبل شان) با آنان آمیزش کنید. یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند، و کسانی را که خود را [با پذیرش انواع پاکی ها از همه آلودگی ها] پاکیزه می کنند. دوست دارد. (۲۲۲)
  --
  امام محمّد باقر علیه السلام از رسول خدا صلّ الله علیه و آله نقل فرمودند:
  پشت زنان بر(مردان)امّت من حرام است
  «عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ قَالَ رَسُولُ‏ اللَّهِ مَحَاشُ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِی حَرَامٌ»؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 244، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 20، ص 143، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
  --
  حالا ببینید که بعضی از مراجع معاصر گفتنداین عمل رابطه جنسی از راه مقعد با زن کراهت شدید دارد(یعنی در صورت رضایت زن)جایز است!!
  مراجعی مثل:
  امام خمینی، بهجت، خامنه ­اي، صافي، مکارم، نوري کراهت شديد دارد.» امام خميني، آيت الله نوري و آيت الله فاضل، تعليقات العروه ج2، النکاح، الفصل الاول، م 1؛» آيت الله صافي، توضيح المسائل مراجع، م 450؛» آيت الله خامنه ­اي، استفتاء س 419؛» آيت الله مکارم، تعليقات علي العروه، احکام الحيض، السابع و دفتر آيت الله بهجت.»
  آيت الله سيستاني: اگر زن راضي باشد، کراهت شديد دارد و اگر راضي نباشد، بنا بر احتياط واجب جايز نيست. » آيت الله سيستاني، توضيح المسائل مراجع، م 450.» آيت الله تبريزي و آيت الله وحيد: بنا بر احتياط واجب جايز نيست.» آيت الله تبريزي، استفتائات، س 1463 و منهاج الصالحين، ج 1، م228 و آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 228.
  طبق قرآن هر کسی به خلاف قرآن فتوا بدهد فاسق و ظالم و کافرست
  سوره مائده:
  .. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾
  ..وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾
  ..وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾
  --
  حالا این مراجعی که رابطه جنسی با همسر از راه مقعد را حرام ندانستند یا ظالم و کافر و فاسق هستند که جهنمی خواهند بود و یا اینکه بخاطر این اشتباه و مخالفت غیرعمد با قرآن؛ مستحق توبیخ و تنبیه و ملامتند
  --
  حالا ببینیم که شما قرآن خدا و حدیث رسول خدا که تعارضی با قرآن ندارد را ترجیه میدهید یا نه؟

 • چرا پایگاه های اطلاع رسانی به موقعیت شناسی علمی و اخلاقی اهمیت نمی دهند؟
  ---
  متأسفانه برخی که از درک اخلاقی و علمی و همچنان از موقعیت شناسی اصولی و حرفه ای پخش و حذف نوشته های ارسالی به پایگاه های اطلاع رسانی همگانی محروم اند یا دل بیمار دارند بگونه نوشته ی فوق دین را بازیچه قرار می دهند و مطلب را به هیچ ربطی جاهلانه یا مغرضانه به سمتی می کشانند که مایه تمسخر خاص و عام بشود .
  بعضی وقتها کار گزاران پایگاه روشنگری در تشخیص اخلاقی و علمی و در موقعیت شناسی و در شناخت ضرورتهای علمی و اخلاقی نسبت به تشخیص نوشته های ارسال شده متاسفانه از خود نقص نشان می دهند و صفحات ارزشمند این پایگاه را از حیثیت روشنگری خار ج کرده به زمینه ای برای تاخت و تاز هرزه گویان بیمار دل تبدیل می کنند و دانسته یا ندانسته با سوء استفاده از آزادی بیان دین و علم را بدنام می سازند.

 • هرزه نویس!
  ای جاهل قرآن در این مورد آیه داریم
  آنوقت توی وهابی مسلک که وجود امام زمان را هم منکری و مراجع و علمای شیعه و شیعیان را بخاطر برپایی عزاداری و جشن برای رسول خدا و عترتش علیهم السلام و تبرک و توسل و شفاعت و نقل بعضی از فضائل چهارده معصوم و اعتقاد به امام زمان و سایر عقاید شیعه، حرامخوار و خرافی وانمود کرده ای علم سرت میشود که سایت روشنگری تو را مجاز کرده و به افرادی که قصد روشنگری دارد اجازه نمیدهد!؟

 • mohsen74 99/10/9 ساعت 10:35

  سلام

  همه نظراتی که شامل توهین یا دارای الفاظ رکیک نباشد منتشر میشود

 • این تیپ روشنگری ها واقعا لازمه تا حوزه های علمیه به خودشون بیان و محکم تو میدون بیان از انقلاب و نظام و مردم دفاع کنن.
  درود بر شرف استاد پورآقایی عزیز

 • منطقی و علمی.
  خدایا خودت کمک در فتنه های آخرالزمان موفق بيرون بیایم

 • سلام من اعصابم کلا همیشه خورده. من نابغه بودم در نوع خودم رفتم سمت اعتیاد گند زدم به زندگیم. من مخ بودم و رتبه علمی خوبی داشتم. به حقانیت نظام و رهبری به صورت علمی رسیدم و حرف حساب خیلی دارم. قبلا خیلی به رهبری انتقاد داشتم ولی حالا فهمیدم حساب ایشون عملا جداست از بقیه. الان دیگه میدونم همین نفسی که میکشم و امنیتی که دارم رو مدیون رهبری و سربازان ایشون در عرصه های مختلف هستم. به نظرم این استاد آقایی آدم جالبیه و فقط باید روش بیان مسائل به صورت تحوّلی و علمی رو در پیش بگیره. باید تکنیک مشهور مقابله حق با باطل یعنی « مناظره» در تلوزیون و اینترنت و رسانه ها احیا بشه. همه وجودم درد میکنه. چرا حق و حقیقت کتمان میشه. این صفت «شحّ نفس» لعنتی اکثر مردم رو گرفتار کرده. من خودم آدم خوبی نیستم و به قول بعضی از دانشجوها من صلاحیت حرف زدن درباره حق و حقیقت ندارم ولی چی بگم... بگذریم. اعصابم خورده. خیلی حرف حساب و علمی و دانش بنیان تو دلم جمع شده. نمیدونم گوشی برای شنیدن هست یا نه. امیدوارم در مسیرتون تا آخر خط مستقیم جلو برید و فریب شیطان رو نخورید. شیطان همیشه در کمین وسوسه انسان هست.

 • سلام دوست عزیز...
  پیشنهاد میکنم با استاد پورآقایی ارتباط بگیرید و باهاشون صحبت کنید ایشون چند وقتیه دارن یه هیئت اندیشه ورز از جوونای دغدغه مند و توانمند راه میندازن و فکر میکنم شما با این اوصافی که میگید اونجا عضو بشید برا کارا و فعالیت های مد نظرشون.

 • چرا زیر تصاویر همه ی مراجع همه را در تیتر کلی فتنه گر نامیده اید؟؟؟!!!
  ---
  چرا یک تیتر توهین آمیز کلی غلط اند برای موضوعی زیر تصاویر همه ی مراجع گذاشته اید تا دشمنان بتوانند از این تیتر و این تصاویر جدای از سخنان پور آقایی علیه نظام اسلامی سوء استفاده کنند و نظام را دشمن همه ی مرجعیت بدون استثنا معرفی کنند؟؟؟!!!
  چرا از این اشتباه بزرگ در این تیتر که دوست و دشمن را با هم فتنه گر معرفی می کند عذر خواهی نمی کنید؟؟؟!!!

 • چرا پایگاه روشنگری با خرد گریزی نظام را بدنام می کند
  ---
  خود داری پایگاه روشنگری از نشر نظرات منطقی توضیحی ضروری هم رشته با موضوع « فتنه آیت الله ها و مراجع تقلید در قم!!! / پورآقایی » سوژه ی تبلیغاتی تخریبی علیه نظام اسلامی ج.ا.ا به دست دشمنان در کمین نشسته می دهد و رویه ی نسنجیده و غلط پایگاه روشنگری در انتخاب موضوعات و تیترها و نظرات را منعکس می کند.

 • چرا و با چه دلیل قانونی روشنگری از نشر نظرهای منطقی هم رشته ی ضروری روشنگر در این موضوع خطیر خود داری می کند؟؟؟!!!

 • انتظار میرود آیت الله ها در این مورد جواب امجد خان را بدهند .
  آیا ندیدی حق کجاست و باطل کجا ؟!
  انگلیس همیشه تخمی میکارد که سالها بعد از محصول میدهد .

  مردم بدانند و هوشیار باشند . نفوذ در لایه های مختلف و حتی رده های بالای مسئولیتی ، با عمامه و بی عمامه . راه باز کرده .
  سند ؟ اوضاع اقتصادی کشور و معیشتی مردم .

  مسئول هر چقدر هم که ضعیف باشد و اشتباهاتی داشته باشدر باز هم نهایتا" کشور از لحاظ اقتصادی در جا میزنه.
  یا نهایتا" قدرت هزار تومن تو میشه نصف . که باز هم خیلی فاجعه است .

  ولی الان که هزار تومن تو برابر 100 و شاید هم 50 تومن شده یعنی تو را 10 تا 20 برابر ضعیف کرده اند .
  این دیگر نمیتواند اشتباه و خطا باشد . حتما" تدبیری عامدانه پشت این موضوع بوده است .
  حتما" خیانت محرز است .

  روشنگری کنید به دوستان . نزدیکان . خانواده . فامیل و به آنها هم بگویید که روشنگری کنند . همه باید بدانند از کدام سوراخ گزیده شده ایم .

  پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد .

  اطلاعات سپاه دقیقا" رصد میکند . مردم هم باید گوش به فرمان رهبر باشند .
  انشاءالله طومار نفوذ در هم پیچیده خواهد شد .

 • بشر با دوری از خدا همیشه با زیان و زندگی آشفته ی آکنده از مشکلات دچار خواهد بود.
  ---
  بشر که دانش ذهن کم ظرفیت او با علم فرآگیر بی کران خداوند که نظم دهنده ی جهان عظیم هستی است هرگز قابل مقایسه نیست اگر بخواهد با خواست دل خود بی نیاز وجدا از لطف خداوند زندگی کند و خواستهای حیات بخش اندک خداوند را نادیده بگیرد و به ذات اقدس او توکل نکند ؛ از کمک خداوند محروم می شود و همیشه به خود واگذار می گردد تا پیوسته در تار و پود خطاها و مشکلات دست و پاگیر خویش بی رسیدن به راه حل مناسب دست و پا بزند.
  بشر با وضع مشروح فوق همیشه سر در گم زندگی را تا ترک این دنیا سپری کن.
  بشر اگر بحکم سرشت نظم شناس و قانون گرای خود تن دهد درک می کند خداوند نظم و قانون او را در قیامت که جای جبران و گریز نیست بخاطر خرد ستیزی و منطق گریزی که در دنیا داشته ؛ در آخرت به بازخواست و مجازات به حق خواهد کشاند و همانطور که در دنیا درک می کند قانون ستیز روزی به دام مجری قانون خواهد افتاد و مجازات مناسب را دریافت خواهد کرد.
  خداوند در قرآن بارها هشدار داده است اگر امروز خویشتن خویش را به حساب و بازخواست ننشانیم و اصلاح نکنیم از حساب خداوند فردای قیامت هیچ گریزی نخواهیم داشت.

 • عزیزم کاملا درست میگویی ، به سهم خودم خوشحالم روشنگری میکنی ، حق مشخصه ، اما باطل همیشه در هر لباسی ممکنه سر بیرون بیاورد که یکیش همین آقای امجد هست که حُب دنیا به این سخنان وادارش کرده . از این آقا میشه سئوال کرد زمان شاه چه وضعی در جامعه بود . الان هم بیخبر نیستم اینگونه مشکلات همیشه گاهی بیشتر و گاهی کمتر هست چون آقای حسن فریدون رئیس جمهور است شکی نیست ولی این آقای امجد فهمیده چی داره میگه ؟ مردک درس اخلاق برای خود فروشی میده

 • چگونه از حریم انقلاب و نظام اسلامی دفاع و پاسداری کنیم؟
  ---
  حامیان و پاسداران وفادار مؤمن صدوق انقلاب و نظام اسلامی حتما می دانند که تنها دفاع علمی سنجیده و مستند بی شبهه ی اثبات شده ی سازمان یافته و ضابطه مند، که با حقایق قرآنی و منطقی تایید شده است ، می تواند ، با دوری از ابزارهای جهل و هرزه گویی ، این انقلاب و نظام را در سر تا سر جهان سرافراز نگه دارد و جهانیان را به ارزشهای خدا پسندانه و حیات بخش والای انقلاب انسان ساز اسلامی شیفته سازد و به این ارزشها جذب کند.

 • باید تاکید کرد پخش تصاویر همه مراجع بدون استثنا و بدون جدا کردن خوبان از خطاکاران ، خطای بزرگی است که پایگاه روشنگری مرتکب شده و می باید این پایگاه از همه خوبان مدافع نظام و حامیان صدوق انقلاب و نظام اسلامی صمیمانه عذر خواهی کند.

 • تضعیف کنندگان ولایت امر باید عادلانه مجازات شوند
  ---
  در نظام اسلامی ایران تضعیف ولی امر که فقیه عادل و پارسا است و در مقابل توطئه ها و دسیسه های پیچیده ی دشمنان بیگانه و خودی معاند نظام و انقلاب اسلامی و کشور تلاش می کند با استقامت خدا پسندانه و حد اعلای عدالت و باتقید به احکام شرع با پارسایی و قانون مندی ؛ نظام و کشور و انقلاب را با تمام پیچیدگیهایی که دارند مدیریت کند ؛ تضعیف این ولی امر پشت کردن به دستور خداوند و کمک به دشمنانی است که با اصرار قصد بر اندازی نظام اسلامی و از بین بردن اسلام را دارند و می خواهند هیچ عدالتی در کشور بنام اسلام وجود نداشته باشد.
  چنین تضعیف گرانی در هر رتبه و مقامی باشند چون آب به آسیاب دشمنان قسم خورده ی اسلام و نظام و کشور و مردم می ریزند باید ، برای حفظ دین قرآنی خداوند و پاسداری از امنیت و منافع ملی مشروع با هدف کوتاه کردن دست دشمنان ، با حکم قرآن به جرم افساد فی الارض عادلانه محاکمه شوند و به سزای عادلانه قانونی خویش برسند.

 • عاقبت پشت کردن به حجتها و هشدارهای خداوند چیست؟
  ---
  در انتقاد از هر مسئله ای پیرامون چگونگی پیروی از احکام و اعتقادات دین و مذهب اگر به انسان متدین مذهبی از جانب یک متخصص قرآن شناس گفته شود به دلیل یک یا چند آیه محکم و مفصل قرآن این پیروی یک یا چند خطای آشکار متضاد با قرآن و با اصول استدلال عقلی را دارد ؛ چون انتقاد متکی به سخن خداوند ، که تنها دانای مطلق جهان هستی است ، این انسان با دستور خداوند در آیات ۴۳ و ۴۴ سوره نحل و در آیه۷ سوره انبیا به سئوال از قرآن شناسان معروف به پارسایی ، که همیشه و در همه جا حضور دارند ، ملزم می شود به دلیل حرام و گناه بودن مخالفت با سخن خداوند این انتقاد را جدی بگیرد و تا خلاف آن برای او با دلایل قرآنی و عقلی ثابت نشده است به مفاد این انتقاد پایبند باشد و این مفاد را همیشه با درایت و دقت به اجرا بگذارد.
  اگر هر انسان دین دار مذهبی چنین انتقادی را که متکی به سخن خداوند است بی کاوش و جستجوی قرآنی و عقلی نادیده بگیرد یا نسبت به آن بی تفاوت باشد ؛ چنین انسانی در دین داری و مذهب داری از خویشتن خویش بجای خداوند پیروی کرده باید بداند خود را با بی پروایی مشمول پیامدهای ناگوار مفاد بسیاری از هشدارهای قرآن قرار داده است.
  بی تفاوتی به چنین انتقادهایی ؛ ناگزیر بشر را در قیامت که فرصت هیچ جبرانی نیست وادار خواهد کرد پیامدهای ناگوار ابدی بی تفاوتی خود را به جان بخرد.
  هیچ دلیلی بشر را از تحمل مجازات الهی بی تفاوتی به این پیامدها که بخشی از حجت الهی هستند رهایی نخواهد داد.
  مهم ترین وظیفه دین شناسان در مقابل حجت ها و هشدارهای قرآنی در زمینه دین داری و مذهب داری ؛ آگاه سازی مردم نا آگاه با روشنگریهای مستدل قرآنی و عقلی ساده و رسا و قابل درک به این حجتها و هشدارها و به مجازات الهی بی تفاوتی به این حجتها و هشدارها است.
  اگر دین شناس در انجام این وظیفه بی تفاوت عمل کند خود را با نفرین خداوند به عذاب الهی شدید کتمان حقایق قرآنی گرفتار خواهد کرد.
  اگر دین شناس در این دنیا چنین بی تفاوتی را با توبه و اصلاح رفتار ذی ربط خود جبران نکند بی تردید تمام راه های رهایی در قیامت را به روی خود بسته خواهد دید.
  حجتهای قرآن که در دست رس همگان اند در قیامت نخستین گواه و خصم و دشمن با دین شناسانی خواهند بود که بی تفاوت به روشهای غلط دین داری و مذهب داری مردم گذر کرده و به وظیفه ی روشنگری لازم عمل نکرده اند.
  دین شناسان بی تفاوت در تحمل مجازات ابدی گناهان خطاهای دینی و مذهبی مردم بتناسب خطر هر گناه بی تردید سهیم خواند شد و در قیامت گریزی از تحمل سهم خود نخواهند داشت.