تفسیر مرحوم نراقی از زهد


بخشی از خطبه های نمازجمعه 28 آذرماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره تفسیر مرحوم نراقی از زهد
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر