«قرنطینه» پرستاران بخش کرونا را غافلگیر کرد!


فلش ماب موسیقی قرنطینه
با صدای حسین حقیقی
اجرا شده در بیمارستان امام خمینی
جهت پاسداشت همه مدافعان سلامت


+ 
6

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)