فیلمی که ادعا میکند؛حرکت ناشایسته فرماندار شهر نقده با دو شهروند


در شرح این فیلم نوشته شده: فرماندار شهر نقده در استان آذربایجان‌غربی دو شهروند را در دفترش محبوس کرده که پس از تلفن زدن به کارمندان حراست، به صورت این شهروندان سیلی زده و به آنها حمله می کند.

توجه: سایت روشنگری این فیلم را نه تایید و نه تکذیب میکند


+ 
9

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر