امام جمعه بغداد :امام خمینی هیمنه آمریکا را درهم شکست


آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد :امام خمینی هیمنه آمریکا را درهم شکست.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر