انتقاد تند مشاور وزير بهداشت به مشتاقان واکسن خارجی


محمد اسماعيل اکبري: والله ذره اي به سلامت واکسن ايرانی شک ندارم


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)