دولت روحانی در سال ۹۸ چه انحرافات و تخلفاتی داشته است؟!


اگر فرصت نداشتید گزارش ۵۰ صفحه‌ای دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۸ را بخوانید، این ویدئو ۳ دقیقه‌ای را ببینید تا متوجه شوید دولت روحانی در سال ۹۸ چه انحرافات و تخلفاتی داشته است!+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)