بی‌عرضگی دولت در ماجرای آلودگی هوا


پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بیان کرد: هیچ نیروگاهی در اطراف تهران وجود ندارد که مصرف سوخت مازوت داشته باشد. کاسه و کوزه آلودگی هوای پایتخت را بدون دلیل بر سر نیروگاه‌ها شکستند. وزارت نفت گاز نیروگاه‌ها را بدون دلیل قطع کرده و آن‌ها را مجبور کرده تا مازوت مصرف کنند. مصرف سوخت مازوت در کل دنیا ممنوع است اما در ایران همچنان مصرف آن ادامه دارد.+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر