بایدن هواداران ترامپ را اوباش خواند!


در این ساعت دموکراسی ما مورد حمله بی سابقه ای قرار گرفته است


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)