جزئیاتی جدید از حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی در برنامه بدون تعارف


جزئیاتی از حادثه تلخ هواپیمای #اوکراینی

دادستان نظامی تهران:
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور کشورهای ذینفع در کشور فرانسه باز شد.
مجموعه‌ای از عوامل و زنجیره‌ای از خطاها در این مساله مطرح است که باعث رقم خوردن چنین سانحه ‌ای شد.
فرمانده سامانه بر خلاف مقررات بر اساس تشخیص اشتباه خود، شلیک کرده است.


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر