بیانات کامل رهبر انقلاب به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی | ۱۳۹۹


قیام ۱۹ دی اولین تبر ابراهیمی بر بت بزرگ آمریکا بود
نقشه آمریکا برای ابران در سال ۸۸ در سال ۹۹ بر سر خودشان آمد..


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر