مجموعه سخنرانی مقام عرشی حضرت زهرا (س) - قسمت 16


خستگیِ دنیا از مکاتب و ایدئولوژی‌های گوناگون، اتفاق افتاده است!
انقلاب ایران، که هنوز در لابلای تمام تحریم‌ها و تهدیدها، خصوصا تهدیدهای داخلی، هنوز ایستاده و زنده است و زندگی می‌بخشد؛
دوامش را از خزانه‌ی دیگری، دریافت میکند!
رویش‌های انقلاب، درحال شروع خط جدیدی از مقاومتند؛ که بزودی تمدن را جهان تغییر خواهد داد.

ادامه قسمت ها در لینک زیر

https://www.roshangari.ir/group/65886-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر