رائفی پور | لوایح استعماری


الستعمار دیگه نه
استحمار


+ 
34

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • اعتیاد به استحمار در ایران بدون حضور آنجلینا حولی .!

  نتیجه نشستن پای شبکه های شیطانی من و تو . صدایی آمریکا . ایران اینتر نشنال . بی بی سی فارسی و ...
  تبدیل شدن به موجودی عصبانی و بیزار از خودی .

  طرف اعتیاد پیدا میکنه و صبح تا شب صدای وز و وز مجریان فارسی زبان خائن در مخ شنونده فرو میرود و به شنونده القاء میشود که نظام تو . دین تو . فرهنگ تو . ارتش و سپاه تو . خیابان و شهر و کشور تو . مسئول تو و ...همه سیاه و تاریک هستند .

  طرف چنان عادت میکنه که اگر یک روز جایی میهمان باشه و این شبکه ها برقرار نباشه خمار میشه .

  نتیجه بلند مدت پیوستن به این زوزه های شیطانی این میشود که طرف با همان زوزه های شیطان یعنی اخبار و بدگویی های یکسویه و تاریک نمایی مطلق ، همنوایی میکند و چنان یک موجود الینه شده و بصورت رباتیک شروع میکنه ریشه خود و خودی را زدن .
  اگر از لباس ایرانی صحبت بشه فوری میگه ایران چیه که جنسش چی باشه !

  اگر از نظام صحبت بشه میگه اینا همه دزدن.
  و...
  البته شدیدترین تنفر را از رهبری که ستون خیمه است پیدا میکنند .
  چون شدیدترین و بیشترین نیروی شبکه های معاند مشترکا" برای زدن ستون خیمه صرف میشود .

  البته نباید از سرمایه و پیاده نظام دشمن در داخل غافل شد که با توزیع عامدانه فقر در مردم ، هماهنگ با دشمنان ، روند تولید موجودات الینه شده و خودزن ( خودی زن ) را تسریع میکنند .
  این اشخاص نفوذی هم اکنون حتی بعضا" در لایه های نظام و کشور دآرای پستها و مناصب بالایی هستند و ایجاد نارضایتی و خشم در مردم را با تولید انواع بحرانها به عهده دارند .
 • آقا محسن ، تا میتونی از استاد رائفی پور کلیپ بگذار.
  در این سایت، کسانی با اسم مهمان حسابی دارن از سخنرانی های رائفی پور، میسوزند.
  بگذار برادر، بگذار برادر که درست داری میگذاری.