بسیاری از مردم به امید حرف رئیس جمهور وارد بورس شدند


دکتر محمد علی فیض پور استاد اقتصاد دانشگاه یزد افزود: وقتی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر رشدهای منفی و صفر درصد را تجربه کرده، چطور ممکن است که روند بازار سرمایه اش با رشدهای بسیار بالا همراه باشد. بزرگترین هنر دولت این است که در ماه‌های آینده، هیچ کاری نکند، اصلا سکوت‌ کند!+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • روحانی فقر را برای مردم آفرید تا عصبانیت تولید کند . عصبانیت تولید کرد تا بشکنند و آتش بزنند .
  مردم عصبانی در تشخیص حق و باطل وامانده میشوند .
  در نتیجه کور کورانه فقط میخواهند خشم خود را تخلیه کنند .
  هدف دو چیز است :
  1. در امان ماندن عامل اصلی خیانت .
  2.بی ثباتی و آتش کشاندن کشور .

  بزرگ ترین سرمایه روحانی جهل مردم است .