واکنش رحیم پور ازغدی به کنار رفتن ترامپ


واکنش استاد رحیم پور ازغدی به کنار رفتن ترامپ از قدرت


+ 
27

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)