به داد کارگران برسید!


خط فقر 10 میلیون تومان است اما بسیاری از کارگران حقوقی زیر 2 میلیون میگیرند


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • دل آدم خون می شود این همه بی قانونی در جامعه اسلامی به وسیله دولت اسلامی لعنت به روحانی شیر خر خورده