«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت بیست و دوم


شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق

برنامه رخداد 5 بهمن ۱۳۹۹

مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر
https://www.roshangari.ir/group/65220-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر