پاسخ رهبری به اظهارات روحانی درباره فضای مجازی!


رهبر انقلاب: هیچ کس نمی گوید این راه را ببندید، اینکه بی عقلی است!
اما استفاده درست بکنید، دیگران دارند استفاده درست می کنند.
از وزارت ارتباطات گلایه مندیم!


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)