محمدرضا پهلوی شبی حداقل ۵۰ میلیون تومان در قمار می باخت!


۵۰ میلیون دهه پنجاه یعنی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان امروز!


+ 
16

- 
0
ارسال در 1399/11/12 ساعت 11:07 2021-1-31 11:07:30
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر