رحیم پور ازغدی | انقلاب ماتیک زده با شلوار تنگ!


چگونه لباس رزم را از تن یک انقلاب بیرون می آورند و لباس بزم به آن می پوشند؟
تعبیر جالب استاد رحیم پور ازغدی از خطر انحراف انقلاب


+ 
32

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر