رائفی پور | واکسن ایرانی یا خارجی


گفتگوی رائفی پور با موضوع: بررسی اوضاع کشور در اواخر دولت روحانی


+ 
25

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر