افول آمریکا


بخشی از خطبه های نمازجمعه 01 اسفندماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره افول آمریکا
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر