بدیم بره عوضش اقتصادمون درست میشه!!!


تفکری که استاد ازغدی از اون پرده برمیداره؛ "منطق بدیم بره"


+ 
25

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)