مخالفت صریح امام خمینی (ره)با ملی گرایی افراد ملی به درد ما نمی‌خورند


امام خمینی : ملی گرایان گروههای فرصت طلبی هستند ملت و روحانیت زحمت کشیده اند‚ ملی گرایان اعلام وجود کرده اند آخر چرا در مقابل یک ملت نشسته اید‚ چهار نفر نشسته اید‚ اسلام آمده است که این حرفهای نامربوط را از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمی‌خورند، افراد مسلم به درد ما می‌خورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را می‌خواهیم، ملیت را می‌خواهیم، و اسلام را نمی‌خواهیم. آن مردِکه در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام [ی‌]. این اسلام نیست، تو سوم هم اسلامی نیستی.نتیجه:
مراقب تحریف شهدا و امام باشید که برخی ها از مسولین رده بالا تا پایین دارند به جای آن که بگویند شهیدان اسلام می گویند شهیدان درراه میهن درصورتی که ملی گرا ها الفرار موقع جنگ


+ 
5

- 
0
ارسال در 1399/12/3 ساعت 20:04 2021-2-21 20:04:27
وحید
توسط وحید


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر