جریان نفوذ-جلسه دوم(محمد آرمان پور)


شرح جریان نفوذ در ایران توسط پژوهشگر محمد آرمان پور


+ 
2

- 
0
ارسال در 1399/12/3 ساعت 23:44 2021-2-21 23:44:29
A.m
توسط A.m


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر