علیرضا پورمسعود | انسان و هزارتوی پیشگویی ها


سخنرانی علیرضا پورمسعود -- موضوع: انسان و هزارتوی پیشگویی ها -- 4 اسفند ماه ۱۳۹۹ -- دانشگاه شهید رجایی - تهران


+ 
17

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • لطفا گزیده های از این سخنرانی رو اگر البته ممکن هست بگذارید که در چند دقیقه بشه فهمید چی فرمودن ایشان . با احترام به این جوان مملکت