سید مجید بنی فاطمه | مانند علی نخواهد آمد ولله


مانند علی نخواهد آمد ولله
صدبار اگر کعبه ترک برداردمراسم جشن عید بزرگ غدیر سال ۱۳۹۸


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • لحظه ای درنگ و اندیشه و تامل به از 70 سال عبادت است
    ---
    خدایی که عظمت و نظم بی مانند او تمام ذرات وجود را فرا گرفته است اگر نادیده گرفته شود ؛ بشر دانش ناچیز ذهن محدود خود را که به همه ی ناتوانیها و به همه ی نیازها محدود است و به کمال و تمام جزئیات هیچ حقیقتی نمی تواند دست رسی پیدا کند بجای علم فراگیر خدا می پندارد وبا این پشیز دانش هرچه را بخواهد با نبود هیچ وسیله ای برای شناخت حقیقت آن بنام دین ومذهب با انکار وحی اصیل الهی یا با بی توجهی به آن به خورد هم نوعان خود می دهد و خود نیز آن را می خورد تا هر چه بادا باد یا نیکی یا بدی که همان گونه که قانون وضعی جهان هم بدان اقرار دارد هر کدام را در روز آشکار شدن ؛ حساب و کتابی است که می باید پاسخگوی آن باشد و پاداش یا مجازات آن را پس از گذشت این زندگی فانی ناگزیر بپذیرد.
    این لحظه از درنگ و اندیشه و تأمل چون بشر را به درک بخشی از حقیقت می رساند و عقل او را به پذیرفتن آن بخش و آثار و پیامدهای آن ناگزیر می کند از 70 سال عبادت بر تر است.