افشاگری محسن رضایی در خصوص پشت پرده بحران بورس


روایت محسن رضایی از اشتباهات اقتصادی دولت روحانی


+ 
22

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر