ساخت کاردستی اره برقی آتشین توسط باطری و المنت


این فقط یک دستگاه برش نیست میتوانید آتش نیز تولید کنید در سفرهای خود ..


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر