رحیم پور ازغدی | اسلام طبقاتی نداریم


اسلام طبقاتی که در آن فقیر و غنی از هم جدا شوند نداریم...


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر