وقتی ولی فقیه داشته باشیم به نتیجه میرسیم!


بعد از ظهور چگونه میشویم!؟


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)