وضعیت درآمد و زندگی رانندگان تاکسی های اینترنتی آمریکا چگونه است ؟


رانندگان اوبر ساعتی چند دلار درامد دارند ؟ آیا از وضعیت شغلی خود راضی هستند؟

عملکرد و تاثیر فعالیت تاکسی های اینترنتی نظیر uber و lyft در مشاغل مرتبط با حمل و نقل عمومی و تاکسی های آمریکا چه بوده است ؟


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر