افزایش حقوق چاره‌کار نیست/ بانک مرکزی نصف عدد تورم را اعلام می‌کند! (۱)


بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن (کارفرما) اظهار داشت: افزایش حقوق چاره‌کار نیست، دولت فکر می‌کند اگر کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار دهد می‌تواند از زیر بار وظیفه قانونی خودش فرار کند.

روحان


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر