رحیم پور ازغدی | مصلحت نظام


مصلحت حتما باید باشد؛ اما مصلحت اندیشی غیر از محافظه کاری است!
مصلحت نظام منظور منافع مسئولین نظام نیست، مصلحت نظام یعنی مصلحت مردم، یعنی مصلحت امت...


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • حیاتی ترین پیامد آگاهی به اصول شناختهای قرآنی و زیان جبران ناپدیر جهل به این شناختها
  ---
  حیاتی ترین پیامد آگاهی کامل به اصول شناختهای قرآنی این است که زمینه را برای شناخت و تشخیص درست و نادرست احادیث و روایات منسوب به پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) فراهم می سازد.
  این آگاهی متدینان را از گرفتار شدن در کلاف سر در گم انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدا ، که در تضاد با محکمات قرآن و عقل بنام دین و مذهب توسط شیادان دین فروش پیوسته ترویج می شوند ، مصون می سازد.
  خدا شناسی ، پیامبر شناسی ، دین شناسی ، مذهب شناسی ، وحی شناسی ( قرآن شناسی ) ، آمام شناسی ، انسان شناسی ، رفتار و گفتار شناسی ، دنیا و آخرت شناسی ، شیطان شناسی ، بهشت شناسی ، دوزخ شناسی و... مهمترین شناختهای قرآنی را تشکیل می دهند.
  همه ی این شناخاتهایگونه سرشت نشین و قابل درک در آیات محکم و مفصل در سر تا سر قرآن پراکنده اند و به گرد آوری وشرح موضوعی روشمند و سازمان یافته ی علمی ؛ هماهنگ با فرهنگ دین داری قرآنی برای قرار گرفتن در اختیار همه ی دین داران نیاز مبرم دارند.
  اگر این شناختهای محکم و مفصل قرآن همیشه در اختیار دین داران قرار گیرند به ندرت انسان دین دار در دام من در آوردیها و خرافات و جعلیات شیطانی اسیر خواهد شد.
  پیامد اسارت دین داران در دام شیطانی من در آوردیه و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل بی تردید بحکم قرآن در آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره ی کهف ؛ تباه شدن یک عمر دین داری آنان است و دین دار در قیامت هیچ فرصتی را برای جبران این تباهی هرگز نخواهد یافت.